Home

Voor effectieve begeleiding van medewerkers of teams en voor doeltreffende communicatie- en taaltrainingen op maat heeft u in Molet de juiste partner. Molet legt de verbinding tussen communicatie, gedrag en taal en laat uw medewerkers beter communiceren en functioneren.

Taaltraining

In professionele situaties wordt van ons verwacht dat we volgens 'de regels' communiceren. Dat betekent praten volgens de regels, heldere teksten schrijven, spellen zonder fouten, enzovoorts.

Dat is niet altijd even makkelijk. Want: wat zijn 'de regels' eigenlijk? Vaak is onze schoolkennis een beetje weggezakt, we communiceren veel en vaak slordig online en ons schrijftalent is vaak zoek op het moment dat we het nodig hebben.

Met een taaltraining van Molet bestrijd je de gevolgen van deze taalerosie en leer je op een prettige manier weer eigentijds en volgens de regels professioneel communiceren.

Molet heeft een aantal open taaltrainingen ontwikkeld die we ook als incompany training kunnen verzorgen.
Aan de hand van een uitgebreide intake wordt de inhoud van deze trainingen aangepast aan uw situatie: het niveau en de wensen van uw werknemers en aan de communicatieregels binnen uw organisatie.
Zo maken we van onze training úw training!

TraCing

Voor het begeleiden van medewerkers en teams ontwikkelde Molet ‘traCing’®.
TraCing is een combinatie van coachen en trainen waarmee in korte tijd grote stappen kunnen worden gemaakt als het gaat om veranderen van houding en gedrag. 

Molet is gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin wordt toegewerkt naar heldere leerdoelen. Wij begeleiden op een manier die past bij onze klant en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Ons streven is om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze klant als aan de doelstellingen waarvoor het traject is ingezet.

Tracing is bij uitstek geschikt om in te zetten naast opleidingstrajecten. Naast de trainers die de vakinhoudelijke training verzorgen, begeleidt de traCer® de cursisten dan in de veranderingen op het vlak van houding en gedrag die ook altijd met een leertraject gepaard gaan.

Een traCer werkt met meetbare leerdoelen zodat gedurende het traject en daarna duidelijk is wat de ontwikkeling van een deelnemer is.

Aarzel niet om contact op te nemen over uw situatie en wensen. Wij horen graag van u!