Molet begeleidt uw medewerkers en teams als ze hulp of motivatie kunnen gebruiken. Wij leggen de verbinding tussen gedrag en communicatie en helpen uw medewerkers beter functioneren en communiceren. 

Heeft u een medewerker die vastloopt of een team dat moeilijk tot veranderen komt? Wij zorgen ervoor dat uw mensen weer in beweging komen en dat ze nieuwe intrinsieke motivatie vinden.

Motiveren/begeleiden/inspireren
Molet is gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin wordt toegewerkt naar heldere leerdoelen. Wij begeleiden op een manier die past bij onze coachees en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Wij streven ernaar om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze coachee als aan de doelstellingen waarvoor het traject is ingezet. Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers weer intrinsiek gemotiveerd raken. Dat maakt blijvende verandering van houding en gedrag mogelijk en dat resulteert weer in betere leeropbrengsten tijdens verander- en ontwikkeltrajecten.

Molet gebruikt ‘traCing’®. Dat is een combinatie van coachen en trainen waarmee in korte tijd grote stappen worden gemaakt als het gaat om veranderen van houding en gedrag. Tracing is bij uitstek geschikt om in te zetten in combinatie met verander- of lifecoaching-trajecten.