Wij begeleiden uw medewerkers en teams als ze hulp of motivatie kunnen gebruiken. Wij leggen de verbinding tussen gedrag en communicatie en helpen uw medewerkers beter functioneren en communiceren. 

Motiveren/begeleiden/inspireren
Wij zijn gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin we toewerken naar heldere leerdoelen. Wij begeleiden op een manier die past bij onze klant en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Wij streven ernaar om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze klant als aan de doelstellingen waarvoor het traject is ingezet. Molet maakt dat uw medewerkers weer intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun werk. Dat maakt verandering van houding en gedrag mogelijk en dat resulteert weer in betere leeropbrengsten tijdens leertrajecten.

Voor het begeleiden van medewerkers en/of teams ontwikkelden wij ‘traCing’®. Dat is een combinatie van coachen en trainen waarmee in korte tijd grote stappen  worden gemaakt als het gaat om veranderen van houding en gedrag. Tracing is bij uitstek geschikt om in te zetten naast opleidings- of verandertrajecten. Naast de trainers die de vakinhoudelijke training verzorgen, begeleiden wij de cursisten in het veranderen van houding en gedrag.