Molet begeleidt uw medewerkers en teams als ze hulp of motivatie kunnen gebruiken. Molet legt de verbinding tussen gedrag en communicatie en helpt uw medewerkers beter functioneren en communiceren. 

Heeft u een medewerker die vastloopt of een team dat moeilijk tot veranderen komt? Molet zorgt ervoor dat uw mensen weer in beweging komen en dat ze nieuwe intrinsieke motivatie vinden.

Motiveren/begeleiden/inspireren
Molet is gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin wordt toegewerkt naar heldere leerdoelen. Molet begeleidt op een manier die past bij onze coachees en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Molet streeft ernaar om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze coachee als aan de doelstellingen waarvoor het traject is ingezet. Molet zorgt ervoor dat uw medewerkers weer intrinsiek gemotiveerd raken. Dat maakt blijvende verandering van houding en gedrag mogelijk en dat resulteert weer in betere leeropbrengsten tijdens verander- en ontwikkeltrajecten.

Molet gebruikt ‘traCing’®. Dat is een combinatie van coachen en trainen waarmee in korte tijd grote stappen worden gemaakt als het gaat om veranderen van houding en gedrag. Tracing is bij uitstek geschikt om in te zetten in combinatie met opleidings- of verandertrajecten.