Home

Voor het effectief begeleiden van medewerkers of teams vindt u in Molet de juiste partner. Molet legt de verbinding tussen gedrag en communicatie en laat uw medewerkers beter functioneren en communiceren.

Begeleiden met traCing

Voor het begeleiden van medewerkers en teams ontwikkelde Molet ‘traCing’®.
TraCing is een combinatie van coachen en trainen waarmee in korte tijd grote stappen  worden gemaakt als het gaat om veranderen van houding en gedrag. 

Molet is gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin wordt toegewerkt naar heldere leerdoelen. Wij begeleiden op een manier die past bij onze klant en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Ons streven is om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze klant als aan de doelstellingen waarvoor het traject is ingezet.

Tracing is bij uitstek geschikt om in te zetten naast opleidingstrajecten. Naast de trainers die de vakinhoudelijke training verzorgen, begeleidt de traCer® de cursisten dan in de veranderingen op het vlak van houding en gedrag die ook altijd met een leertraject gepaard gaan.

Een traCer werkt met meetbare leerdoelen zodat gedurende het traject en daarna duidelijk is wat de ontwikkeling van een deelnemer is.

Communiceren

Goed functioneren in werksituaties betekent ook goed communiceren. In professionele situaties wordt immers van ons verwacht dat we volgens ‘de regels’ communiceren. Dat is niet altijd even makkelijk. Want: wat zijn ‘de’ regels eigenlijk en hoe pas je ze op de juiste manier toe?

Informeel communiceren op het werk lijkt de nieuwe norm geworden, maar is niet in alle situaties handig, zeker niet in het contact met opdrachtgevers en klanten. Dan is het goed om te weten wat de officiële regels zijn en hoe die toe te passen. Dat geldt niet alleen voor mondeling maar ook voor schriftelijk communiceren. Vaak is onze (school)kennis een beetje weggezakt, zijn we gewend om snel en slordig online te communiceren en is ons schrijftalent zoek op het moment dat we het nodig hebben.

Com-tracks van Molet bieden uitkomst. Een com-track is een combinatie van training en persoonlijke begeleiding. Die combinatie biedt een krachtige leeromgeving waarin niet alleen kennis wordt aangeboden, maar waarin we er ook voor zorgen dat de aangeboden kennis direct en op de juiste manier in de eigen werkpraktijk wordt toegepast. Onmiddellijk resultaat dus! Met een com-track van Molet leer je op een prettige manier eigentijds en professioneel communiceren.

Uiteraard passen wij de inhoud van een com-track aan het niveau en de (werk)situatie van uw werknemers aan. Bovendien nemen we de communicatieregels van uw organisatie als uitgangspunt. Zo maken we úw track van onze track!