Home

Voor effectieve begeleiding van medewerkers of teams en voor doeltreffende communicatietrainingen vindt u in Molet de juiste partner. Molet legt de verbinding tussen communicatie en gedrag en laat uw medewerkers beter communiceren en functioneren.

TraCing

Voor het begeleiden van medewerkers en teams ontwikkelde Molet ‘traCing’®.
TraCing is een combinatie van coachen en trainen waarmee in korte tijd grote stappen kunnen worden gemaakt als het gaat om veranderen van houding en gedrag. 

Molet is gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin wordt toegewerkt naar heldere leerdoelen. Wij begeleiden op een manier die past bij onze klant en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Ons streven is om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze klant als aan de doelstellingen waarvoor het traject is ingezet.

Tracing is bij uitstek geschikt om in te zetten naast opleidingstrajecten. Naast de trainers die de vakinhoudelijke training verzorgen, begeleidt de traCer® de cursisten dan in de veranderingen op het vlak van houding en gedrag die ook altijd met een leertraject gepaard gaan.

Een traCer werkt met meetbare leerdoelen zodat gedurende het traject en daarna duidelijk is wat de ontwikkeling van een deelnemer is.

Communicatie-tracks

Een communicatie-track is een combinatie van training en persoonlijke begeleiding. Door deze combinatie ontstaat een krachtige leeromgeving waarin niet alleen kennis wordt aangeboden, maar waarin we er ook voor zorgen dat de aangeboden kennis op de juiste manier in de eigen werkpraktijk wordt toegepast.

In professionele situaties moeten we volgens 'de regels' communiceren. Dat betekent praten volgens de regels, heldere teksten schrijven, spellen zonder fouten, enzovoorts.

Dat is niet altijd even makkelijk. Want: wat zijn 'de regels' eigenlijk? Vaak is onze schoolkennis een beetje weggezakt, we communiceren veel en vaak slordig online en ons schrijftalent is vaak zoek op het moment dat we het nodig hebben.

Met de communicatie-tracks van Molet leer je op een prettige manier weer eigentijds en professioneel communiceren.

Molet heeft de volgende communicatie-tracks:

Track 1: Communiceren in werksituaties
Track 2: (Foutloos) schrijven in werksituaties
Track 3: Spreken en presenteren in werksituaties

Wij passen de inhoud van een track aan aan het niveau en de (werk)situatie van uw werknemers. Bovendien nemen we de communicatieregels van uw organisatie als uitgangspunt. Zo maken we úw track van onze track!