traCing

traCing® is een uniek eigen concept van Molet. traCing® is een combinatie van coaching en training in een kort maar effectief begeleidingstraject met heldere leerdoelen. Een traCer® traint en coacht en motiveert daarbij om houding en gedrag aan te passen op een manier die past bij de persoonlijkheid van degene die hij begeleidt.