Leren is veranderen in kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Bij het opleiden van mensen wordt vaak de meeste energie gestoken in het aanleren van kennis en vaardigheden. Maar de echte sleutel tot veranderen en het accepteren van veranderingen ligt juist in het aanpassen van houding en gedrag. Precies op dat punt haakt traCing® aan. Een traCer® motiveert iemand om houding en gedrag aan te passen. De traCer motiveert daarbij op een manier die past bij de persoonlijkheid van degene die hij begeleidt.

traCing verweeft het leerproces met het normale werkproces. Deelnemers hebben tijdens hun opleidingsperiode een traCer die hen begeleidt, motiveert en inspireert. De traCer is gedurende het traject op verschillende momenten op de werkvloer aanwezig. Daarnaast begeleidt de traCer zijn cursisten online. Een traCer houdt de ontwikkeling van zijn cursisten nauw in het oog en stemt zijn begeleiding daar tijdens het traject op af. Zo ontstaat een optimaal leerklimaat waarin aandacht is voor zowel het opdoen van kennis als het werken aan gedragscomponenten.

Zelfstandig of als deel van een opleidingstraject
TraCing is uitstekend geschikt om in te zetten aan het begin van een opleidingsperiode van bijvoorbeeld een afdeling. De traCer neemt de eventuele weerstand tegen of onzekerheid over het opleidingstraject weg en zorgt dat het veranderproces geaccepteerd wordt. Daarmee verhoogt hij de kans op slagen van het opleidingstraject en biedt hij degenen die hij begeleidt tegelijkertijd een mogelijkheid tot persoonlijke groei.

Maar u kunt TraCing natuurlijk ook onafhankelijk van een opleidingstraject inzetten, bijvoorbeeld voor het kort begeleiden van een of meer medewerkers.

In alle gevallen werkt een traCer met meetbare leerdoelen zodat duidelijk is wat de vorderingen en resultaten van de individuele deelnemers zijn.

Hoe werkt het
Een traCing-traject begint voor de deelnemer met een uitgebreide intake. Daarin gebeurt het volgende:

  1. De Deelnemer maakt een DISC-persoonlijkheidstest.
    Dat is een korte test die een goed beeld geeft van iemands persoonlijke communicatiestijl. De test levert  een uitgebreide rapportage op die de deelnemer inzicht geeft in het eigen gedrag. De DISC focust op iemands sterke kanten maar benoemt ook duidelijk iemands zwakkere kanten en geeft de handvatten hoe daaraan te werken.
  2. De DISC-rapportage wordt met de deelnemer besproken tijdens een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dat intakegesprek worden ook de leerdoelen voor het traCing-traject ‘smart’ vastgesteld.
  3. De deelnemer gaat met zijn leerdoelen aan de slag.

    Molet gelooft in in de kracht en effectiviteit van korte begeleidingstrajecten waarin wordt toegewerkt naar concrete doelen. Dat betekent dat na het intakegesprek gemiddeld nog twee of drie gesprekken nodig zijn om de leerdoelen te behalen of de deelnemer daarmee zelfstandig te kunnen laten doorgaan. TraCing-trajecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van slechts drie maanden.

Teams
TraCing is ook heel goed in te zetten voor een heel team dat een opleidings-/verandertraject ingaat. Een traCingtraject maakt in dat geval niet alleen duidelijk waar de individuele ontwikkelbehoeften liggen, maar geeft ook zicht op de te ontwikkelen kenmerken van het team als geheel en biedt daar tegelijkertijd de handvatten voor.

Win-win
TraCing biedt voordelen voor zowel de deelnemer, als zijn/haar team, maar ook voor de leidinggevende en het bedrijf. Er is immers geen betere werknemer dan een gemotiveerde werknemer die weet wat hij kan!