traCing

traCing® gaat uit van het kort begeleiden van een of meer medewerkers tegelijk, afhankelijk van de probleemstelling. Een traCer® motiveert iemand om houding en gedrag aan te passen. De traCer motiveert daarbij op een manier die past bij de persoonlijkheid van degene die hij begeleidt. traCing verweeft het leerproces met het normale werkproces. Deelnemers hebben tijdens hun opleidingsperiode een traCer die hen begeleidt, motiveert en inspireert. Daarnaast begeleidt de traCer zijn cursisten online. Een traCer houdt de ontwikkeling van zijn cursisten nauw in het oog en stemt zijn begeleiding daar tijdens het traject op af.

In alle gevallen werkt een traCer met meetbare leerdoelen zodat duidelijk is wat de vorderingen en resultaten van de coachees zijn.

Hoe werkt het
Een traCing-traject verloopt als volgt:

  1. De Deelnemer maakt een DISC-persoonlijkheidstest.
    Dat is een korte test die een goed beeld geeft van iemands persoonlijke communicatiestijl. De test levert een uitgebreide rapportage op die de deelnemer inzicht geeft in het eigen gedrag. De DISC focust op iemands sterke kanten maar benoemt ook duidelijk iemands zwakkere kanten en geeft de handvatten hoe daaraan te werken.
  2. De DISC-rapportage wordt met de deelnemer besproken tijdens een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dat intakegesprek worden ook de leerdoelen voor het traCing-traject ‘smart’ vastgesteld. Vraag en individuele mogelijkheden worden hier met elkaar in evenwicht gebracht.
  3. De deelnemer gaat met zijn leerdoelen aan de slag. Na het intakegesprek zijn gemiddeld nog twee gesprekken nodig zijn voor de leerdoelen zijn behaald. Tijdens het traject hebben traCer en coachee veelvuldig online contact. De coachee krijgt opdrachten, hulp en antwoord op vragen tijdens deze contacten. TraCing-trajecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van twee maanden.

Win-win
TraCing biedt voordelen voor zowel de deelnemer, als zijn/haar team, maar ook voor de leidinggevende en het bedrijf. Er is immers geen betere werknemer dan een gemotiveerde werknemer die vertrouwen heeft in zijn eigen mogelijkheden en de dingen die hij niet kan, kan managen!