Wil je weer intrinsieke motivatie vinden?

Wilt u uw medewerkers weer in beweging krijgen? Met Molet vinden ze nieuwe intrinsieke motivatie!

Motiveren/begeleiden/inspireren
Molet is gespecialiseerd in korte begeleidingstrajecten waarin we toewerken naar heldere leerdoelen. Wij begeleiden op een manier die past bij onze coachees en die voor daadwerkelijke verandering zorgt. Ons doel is om daarbij zowel recht te doen aan de persoonlijkheid van onze coachees als aan de doelstellingen waarvoor het traject wordt ingezet. 

Molet gebruikt ‘traCing’® en is gecertificeerd om te werken met de DISC® Persoonlijkheidsanalyse.